BOB足球体育

动态资讯

点击展开+

关于BOB足球体育公司建设OA信息管理系统的申请

发布人:BOB足球体育时间:2016-07-01 16:57:55次浏览

董事长:
2016年5月6日,您带队对BOB足球体育公司进行了内部调研,要求BOB足球体育公司尽快建立信息管理系统,完善审批流程。2016年5月16日,经BOB足球体育公司经理办公会研究决定,拟在上市公司OA系统平台上,建立BOB足球体育公司OA信息管理系统。特此申请。
妥否,请批示。
 
 
BOB足球体育
                      二〇一六年五月三十一日  
 
 
主题词:信息  管理  申请                                           
BOB足球体育办公室           2016年05月31日印